cuong205a:

Tình yêu là khi giành nhau đồ ăn ngon, chị cháu toàn bảo là ớt cay, vì biết cháu rất sợ ớt, và cháu đã rất biết ơn vì chị đã lo cho cháu như vậy .

tình yêu trong mắt trẻ thơ

~THANG FLY ~LEO~

Timestamp: 1398003131

cuong205a:

Tình yêu là khi giành nhau đồ ăn ngon, chị cháu toàn bảo là ớt cay, vì biết cháu rất sợ ớt, và cháu đã rất biết ơn vì chị đã lo cho cháu như vậy .

tình yêu trong mắt trẻ thơ

~THANG FLY ~LEO~

lazaei:

// indie/bambi // q’d xx

(via floral-waves)

Timestamp: 1398002594

lazaei:

// indie/bambi // q’d xx

(via floral-waves)

(Source: guremike.jp, via donghoang)

(Source: 4himglory, via vogue-struck)

(Source: l-i-ll-i-a-n-a, via donghoang)

(Source: effys-photos, via aurora-ptc)